Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения, както и централното разпределение на бюджетите на ЕК, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, с краен срок за кандидатстване 21/26.03.2019г.

Информацията е достъпна в секция „Сътрудничество за иновации (КА2)”, подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

Съгласно правилата на Програма „Еразъм+“, ЦРЧР ще сключи договори за отпускане на финансова подкрепа и с българските училищни организации, участващи като партньори в проекти по КД2, „Партньорства за училищен обмен“, одобрени за финансиране от други национални агенции по Програмата.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10.

Благодарим Ви за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР