Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“, КД107 – Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни и партньорски страни, с краен срок за кандидатстване 05 / 11.02.2020 г.

Информацията е достъпна в секция „Ключова дейност 1“, „Международно измерение във висшето образование“, раздел „Резултати“, както и на директната връзка: Тук

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация, относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР