Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Регистрационни номера с подадените проектни предложения за Акредитация по Програма „Еразъм“, с краен срок за подаване на предложенията 29.10.2020 г. и списъци по сектори можете да намерите на следните адреси:

 

 

Екипът на ЦРЧР