Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения за Харта за мобилност в областта на Професионалното образование и обучение, с краен срок за кандидатстване – 16.05.2019г., са публикувани на посочения линк:

Регистрационни номера

 

Екипът на ЦРЧР