Skip to main content

Уважаеми посетители,

Представяме на Вашето внимание списък с регистрационните номера на постъпилите проектни предложения по КД1, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между програмни държави (КД103), Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства с краен срок 10.05.2019г., 2018 селекционна година.

Списъкът е достъпен: ТУК

 

Екипът на ЦРЧР