Skip to main content

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, ЕК е обобщила често срещаните въпроси от страна на бенефициенти и крайни ползватели, свързани с изпълнението на текущите проекти по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, като предоставя насоки, относно изпълнението на текущите и планираните дейности.

Повече информация може да намерите: ТУК

 

Екипът на ЦРЧР