Skip to main content

Уважаеми посетители,

В периода 20 – 21 август 2019 г., Център за развитие на човешките ресурси проведе обучения за управление на проекти по всички Ключови дейности на Програма „Еразъм+, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ с краен срок за подаване на предложенията към 30 април 2019 г.

Целта на проведените обучения с практическа насоченост, беше да запознаят бенефициентите с управлението, изпълнението и отчитането на заложените дейности, обръщайки специално внимание на ключовите моменти в реализацията им, както и на установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти, и начини за тяхното преодоляване.

Стремежът на Център за развитие на човешките ресурси е повишаване качеството на проектната работа, а последващите добри резултати да засилят още повече интереса към Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

 

Екипът на ЦРЧР