Skip to main content

В периода 31.07-02.08 Център за развитие на човешките ресурси проведе Осмата национална конференция „Насърчаване на четенето“. Конференция протече под наслова

Четене и комуникация

На Конференцията говорихме заедно за това как четенето изгражда и подкрепя общуването и комуникацията, както и за уменията, с които те са свързани. Обсъдени бяха следните теми:

  • Комуникация и четене в контекста на мобилността;
  • Четенето – вербална или невербална комуникация;
  • Четенето с разбиране – основа на грамотността;
  • Емоционално и социално израстване чрез четенето;
  • Четенето в подкрепа на комуникацията с/на деца със СОП;
  • Комуникативни умения на съвременния учител;
  • Четенето в подкрепа на комуникативните умения на майчин и чужд език

Благодарим от сърце на всички 80 участници в Конференцията, които така всеотдайно се включиха в каузата, която ЦРЧР има от години, а именно да насърчим заедно четенето сред малки и големи.

Екип на ЦРЧР