Skip to main content

На 23.02.2022 г. от 13:00 ч. се проведе виртуален онлайн семинар, организиран от ЦРЧР на тема: „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 – споделяне на практики, решения, методи на педагози“.

По време на семинара бяха представени различни инструменти, практики и методи за онлайн и виртуално обучение за нуждите на ПОО в условията на глобалната пандемия от COVID-19.

Повече информация и презентации от събитието можете да видите на интернет страницата на Националния екип по ПОО към ЦРЧР: Тук

 

Екипът на ЦРЧР