Skip to main content

В периода 27 – 29 януари 2022 г., ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, проведе онлайн обучение за учителите, работещи с деца със специални образователни потребности. Събитието е вече ежегодно за ЦРЧР и тази година беше на тема „С грижа за различните деца и техните преподаватели“.

Работата със специалните деца е много специфична, нелека във всяко отношение – методическо, съдържателно, емоционално, а настоящата пандемична ситуация я прави още по-трудна. Събитието бе организирано така, че да окаже съдействие в рамките на възможностите, които предоставят програмите и инициативите, по които ЦРЧР работи. То беше насочено преди всичко към учителите, които имат малък или почти никакъв опит в работата по европейски образователни програми, както и към тези, които имат нужда от съдействие в своята работа.

По време на събитието бяха представени възможностите за работа по Програма „Еразъм+“, сектор Училищно образование – КД1 и КД2. Бяха представени презентации за добри практики, също така Дигитални инструменти и платформи в приобщаващата образователна среда, Утвърдени практики за работа с деца със СОП в Швейцария и в Полша, Възможности за приобщаващо образование и реализация на пазара на труда за хора със СОП, Уъркшоп за личностно развитие.

Събитието бе организирано от ЦРЧР и проведено съвместно с екип от мрежата на българските eTwinning посланици. Специален гост лектор беше г-жа Весела Банова – психолог, психоаналитик, доктор по социология. Свои успешни проекти, получили през 2021 година награда за качествено изпълнение по Програма „Еразъм+“, представиха 4-то ОУ “Джон Атанасов”, София; НАРХУ и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

 

Екип на ЦРЧР