Skip to main content

Уважаеми бенефициенти,

Информираме Ви, че можете да се включите в  откритата обществена консултация относно междинната оценка на Програмата „Еразъм+“.

Целта на консултацията е да бъдат събрани коментари и мнения от различни заинтересовани лица и широката общественост относно актуалността на целите на програмата „Еразъм+“ и ефективността на предприетите за тяхното постигане мерки, както и на изпълнението на целите.

Чрез нея също така ще бъдат събрани мнения за последователността на програмата и нейната добавена стойност по отношение на предизвикателствата и възможностите в областта на образованието, обучението, секторите на младежта и спорта в сравнение с това, което може да бъде постигнато от отделните страни членки.

Цел на настоящата консултация е събирането на мнения по-специално от хората, които все още не са участвали в проучвания, свързани с тази оценка.

Консултацията обхваща и програмите предшественици на „Еразъм+“ – (напр. „Учене през целия живот“, „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“ и др.) и съдържа ориентирани към бъдещето въпроси относно евентуална програма наследник на „Еразъм+“ през 2020 г.

Повече информация за начина, по който можете да се включите ще намерите тук

Екипът на ЦРЧР

19.04.2017г.