Skip to main content

Уважаеми колеги,

Поради трудностите, причинени от разпространението на COVID-19:

1. Срокът за подаване на кандидатури се удължава до 23 април 2020г. (13:00 ч. Българско време) за следните дейности: Стратегически партньорства в областта на училищното образование (KД201), Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение (KД202), Стратегически партньорства в областта на висшето образование (KД203), Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни (KД204), Партньорства само между училища (KД229).

2. Кандидатите по Ключова дейност 2 могат да подават проектни предложения с липсващи мандатни писма. Ако обаче се отпусне безвъзмездна помощ, те ще трябва да ви бъдат изпратени преди подписването на договора за безвъзмездна помощ.

Екип на ЦРЧР