Skip to main content

Уважаеми посетители,

Стартира новото мобилно приложение „Еразъм+“, с което студентите ще могат да разполагат с единно пространство за споделяне на опит и информация. Целта е превръщането му в единна онлайн точка за достъп до информация и услуги, която да им позволи да извършват всички административни стъпки онлайн.

Първата версия на новото приложение е вече достъпна в Google Play и App Store, както и на интернет страницата erasmusapp.eu. Тя съдържа основната структура и характеристики, като съдържанието трябва да бъде попълвано в процес на съвместно създаване със самите студенти и студентски организации. Приложението ще бъде финализирано през септември 2021 г.

 

Екипът на ЦРЧР