Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси организира национално „зелено“ събитие, насочено към Европейския зелен пакт и особено актуалната в днешно време зелена тема – „Екологични проблеми и предизвикателства пред планетата“. Конференцията се провежда в периода 18 – 20 август 2021 г., в гр. Сандански и дава възможност за обмяна на добри практики и представяне на доклади, свързани с опазването на околната среда и климатичните промени. Дейностите са ориентирани към организации, работещи по проекти, финансирани от Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и към представители на разнородни общности – учители, преподаватели, директори на училища и детски градини, представители на организации, работещи в младежкия сектор, студенти и университетски преподаватели.

Конференцията беше открита от кмета на община Сандански, г-н Атанас Стоянов.

 

Обновено на 19.08.2021 г.