Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси и дейност „Еврогайдънс“ България организират Национално онлайн обучение на кариерни консултанти, 9 – 10 декември 2021 г.

Събитието е насочено към всички заинтересовани страни, имащи отношение към кариерното ориентиране – кариерни консултанти или педагогически съветници, психолози в училище, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици или студенти и провеждат различни форми за кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

Обучението е насочено към усъвършенстване на компетентностите за кариерно ориентиране и консултиране и запознаване с нови тенденции, инструменти и добри практики на европейско равнище, които биха могли да се адаптират и прилагат в национален контекст.

Важно!

Регистрационната форма ще бъде отворена до 04.12.2021 г., или до запълване на предвидения брой – 80 участници.

Линк към регистрацията: ТУК

След приключване на регистрацията и селекцията на участниците, одобрените участници ще бъдат информирани по електронна поща и ще получат конкретна практическа информация за събитието.

 

Екипът на ЦРЧР