Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси, Европа Директно Дупница и Европейския потребителски център – България о р г а н и з и р а т  Конкурс за ученическа разработка на тема „Моето устойчиво развитие. Моят живот”

Информация за настоящия конкурс можете на намерите  Тук