Skip to main content

На 22.03.2022 г. в София се подписа Меморандум за сътрудничество между националните агенции за Програма „Еразъм+“ на Република Северна Македония и Република България. Дейностите в Меморандума ще се финансират по Програма „Еразъм+“. До момента, двете страни успешно са реализирали редица младежки проекти, в които се включват студенти и преподаватели както от Република Северна Македония, така и от Република България. Ще бъдат проведени заложени в плана за действие събития, по две във всяка от държавите. Направен е график за 2022 г., когато ще се развият всички тези дейности.

 

Екипът на ЦРЧР