Skip to main content

Списъкът с финансираните резерви в сектор „Професионално образование и обучение“, Ключова дейност 2, Програма „Еразъм+“, подадени по Поканата за кандидатстване към 20/21.05.2021 г., можете да намерите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР