Skip to main content

Резултати от селекционния процес на постъпилите кандидатури по КД2 „Сътрудничество между организации и институции“, дейност „Партньорства за сътрудничество“ и дейност „Малки партньорски проекти”, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, и „Образование за възрастни“ на Програма „Еразъм+“, подадени по Покана за кандидатстване с краен срок 23.03.2022 г., можете да видите: ТУК

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия на всички!

 

Екипът на ЦРЧР