Skip to main content

Резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Партньорства за сътрудничество между организации и институции” на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“ по Покана за кандидатстване към 20/21 май 2021 г., можете да видите тук:

Училищно образование

КД2 „Партньорства за сътрудничество“ (KA220-SCH)

КД2 „Партньорства за сътрудничество“, дейност „Малки партньорства“ за еднократна сума от 60 000 евро (КA210-SCH)

КД2 „Партньорства за сътрудничество“, дейност „Малки партньорства“ за еднократна сума от 30 000 евро (КA210-SCH)

Професионално образование и обучение

КД2 „Партньорства за сътрудничество“ (КA220-VET)

КД2 „Партньорства за сътрудничество“, дейност „Малки партньорства“ за еднократна сума от 60 000 евро (КA210-VET)

КД2 „Партньорства за сътрудничество“, дейност „Малки партньорства“ за еднократна сума от 30 000 евро (КA210-VET)

Висше образование

КД2 „Партньорства за сътрудничество“ (КA220-HED)

Образование за възрастни

КД2 „Партньорства за сътрудничество“ (КA220-ADU)

КД2 „Партньорства за сътрудничество“, дейност „Малки партньорства“ за еднократна сума от 60 000 евро (КA210-ADU)

КД2 „Партньорства за сътрудничество“, дейност „Малки партньорства“ за еднократна сума от 30 000 евро (КA210-ADU)

Младеж

КД2 „Партньорства за сътрудничество“ (КA220-YOU)

КД2 „Партньорства за сътрудничество“, дейност „Малки партньорства“ за еднократна сума от 60 000 евро (КA210-YOU)

КД2 „Партньорства за сътрудничество“, дейност „Малки партньорства“ за еднократна сума от 30 000 евро (КA210-YOU)

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02 / 915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР