Skip to main content

Регистрационните номера на проектни предложения по КД2 „Сътрудничество между организации и институции“, Дейност „Малки партньорски проекти“ на Програма „Еразъм+”, Покана за кандидатстване към 3 ноември 2021 г., удължена до 5 ноември 2021 г., може да намерите тук:

Сектор „Училищно образование“
Сектор „Професионално образование и обучение“
Сектор „Образование за възрастни“
Сектор „Младеж“

 

Екипът на ЦРЧР