Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, с краен срок за кандидатстване 24.03 / 23.04 и 07.05.2020 г.

Информацията за всеки образователен сектор е достъпна на интернет страницата ни, посредством секция „Ключова дейност 2”, подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

„Училищно образование“:

„Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ /КА201/

„Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ /КА201/

   „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/:

Съгласно правилата на Програма „Еразъм+“, ЦРЧР ще сключи договори за отпускане на финансова подкрепа и с българските училищни организации, участващи като партньори в проекти по КД2, „Партньорства за училищен обмен“, одобрени за финансиране от други Национални агенции по Програмата.

„Професионално образование и обучение“ /КА202/

„Висше образование“ /КА203/

„Образование за възрастни“ /КА204/

„Младеж“ /КА205/

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02 / 915 50 10.

Благодарим Ви за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР