Skip to main content

Резултатите от селекция на подадените проектни предложения по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 05 октомври 2021 г., можете да намерите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР