Skip to main content

Резултатите от селекция на подадените проектни предложения  в сектор „Младеж“, 2021 – KA151, КА152, КА153 и КА154 на Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 11/18.05.2021 г., можете да намерите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР