Skip to main content

Повече информация за кандидатстването за финансиране в образователен сектор „Младеж“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“ с краен срок за подаване на проектопредложенията 5 октомври 2021 г. можете да намерите: Тук

Екипът на ЦРЧР

 

*Моля да се уверите, че изтегляте и запазвате архивираните пакети документи на своето устройство (save as), след което ги разархивирате и едва тогава отваряте необходимите файлове.