Skip to main content

Резултати от селекционния процес на постъпилите кандидатури по КД1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“, Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, включващи трети страни, които не са асоциирани към Програмата (КА171) на Програма „Еразъм+“, подадени по Покана за кандидатстване с краен срок 23.03.2022 г., можете да видите: ТУК

 

Екипът на ЦРЧР