Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Списъкът с подадени проектни предложения по Покана за кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ до 14 май 2021 г. може да намерите: – Тук

 

Екипът на ЦРЧР