Skip to main content

Размерът на ставките за бюджетна категория „Индивидуална подкрепа“, приложими за участници в проекти за мобилност в сектор „Висше образование“ на Ключова дейност 1 – Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, финансирани със средства за вътрешни политики (КA131-HED) на Програма „Еразъм+“ за 2024 селекционна година, подадени към Българската национална агенция, можете да видите: – Тук

Групите държави са разпределени в съответствие с Ръководство по Програма „Еразъм+“, 2024 селекционна година.

 

Екипът на ЦРЧР