Skip to main content

Списъкът с одобрените за финансиране кандидатури, подадени по поканата за преразпределение на неусвоени средства по КД103, „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави“, Програма „Еразъм+“, с краен срок за подаване на предложения 28.04.2022 г., е достъпен: Тук

 

Екипът на ЦРЧР