Skip to main content

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание регистрационните номера на проектни предложения по Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства по КД103 – Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни държави, 2019 селекционна година, с краен срок 10.06.2020 г.

Регистрационни номера

 

Екипът на ЦРЧР