Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите с одобрени за финансиране резерви на проектни предложения по КД1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“ с краен срок за кандидатстване 5/12 февруари 2019 г.

Информацията е достъпна в секция „Образователна мобилност за граждани” (КД1), сектор „Училищно образование“, сектор „Професионално образование и обучение“ и сектор „Образование за възрастни“, подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

Списък с одобрените проектни предложения може да намерите: ТУК

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10.

Благодарим Ви за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР