Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Предоставяме на Вашето внимание одобрените за финансиране проектни предложения от списък с резерви по КД1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, подадени по Покана за кандидатстване с краен срок 5 / 11 февруари 2020 г.

Информацията е достъпна в съответните сектори на раздел „Образователна мобилност за граждани” (КД1), подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

Училищно образование

Професионално образование и обучение

Образование за възрастни

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10.

Благодарим Ви за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР