Skip to main content

Резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1, „Мобилност“ на „Програма Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“ по Покана за кандидатстване към 11/18 май 2021 г., можете да видите тук:

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация, относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР