Skip to main content

Напомняме, че е отворена възможността за кандидатстване за акредитация по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“ в сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“.

Наличието на акредитация не е задължително условие за кандидатстване, но ако Вашата институция / организация участва активно в проекти за мобилност в съответните образователни сектори и се интересува от още по-съществено засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява допълнителна възможност за целта.

Повече информация, критериите за допустимост и придружаващите документи може да намерите: тук

 

Екипът на ЦРЧР