Skip to main content

Онлайн Информационен ден

Erasmus+ Партньорства за сътрудничество

Кандидатури за Партньорства за сътрудничество в сферата на Образованието, обучението и младежта, подадени от Европейски неправителствени организации

Европейската Изпълнителна агенция по образование и култура (EACEA), в сътрудничество с Европейската комисия, организира онлайн информационна сесия по Еразъм+ дейността Партньорства за сътрудничество – Партньорства в сферата на образованието, обучението и младежта, стартирани от Европейски неправителствени организации.

Информационната сесия ще бъде излъчена онлайн на 19 January 2023, от 15:00 до 18:00 BG time. Ще бъде отворена за всички (не е необходима регистрация), които се включат.

Целта на събитието е да предостави на потенциалните кандидати информация за условията и процедурата за кандидатстване, както и за актуалните приоритети в поканата за Партньорства за сътрудничество в сферата на образованието, обучението и младежта – за Европейските НПО. Повече информация за дейността може да бъде намерена в Ръководството по Програма Еразъм+  – секция “Партньорства за сътрудничество”.

Поканата е отворена за подаване на предложения в портала Funding and Tender Opportunities:

Topic ID ERASMUS-EDU-2023-PCOOP-ENGO – Education and Training field

Topic ID ERASMUS-YOUTH-2023-PCOOP-ENGO  – Youth field

Повече информация за събитието е на разположение на EACEA website, където ще намерите програмата и линка към web streaming за включване в събитието.

Екипът на ЦРЧР