Skip to main content

Уважаеми представители на организации за обучение на учители,

Европейската комисия скоро ще стартира нов компонент по дейността „Жан Моне“: – организациите, предоставящи обучение за учители скоро ще имат възможност да се възползват от подкрепа за предлагане на обучение по въпроси, свързани с ЕС, което ще осигури на учителите в училищата и институциите за ПОО възможност за по-добро представяне на същността на ЕС, като част от тяхната работа.

Бихме искали да информираме всички институции за обучение на учители (в училищно / професионално образование и обучение) за този нов компонент на „Жан Моне“ в Ръководството на програмата „Еразъм+“, което предстои да бъде публикувано скоро.

Ще има възможности за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на съответните организации за проектиране и разработване на материали и курсове за целите на обучението на учители, които имат интерес да представят ЕС на своите обучаеми.

Моля, попълнете приложеното проучване, в случай че проявявате интерес.

Това проучване е насочено към учители и тези, които обучават учители – поканите за онлайн събитие на 15/04/2020 г. за стартиране на тази нова инициатива ще бъдат изпратени до всички регистрирани участници.

Благодарим Ви много за проявения интерес и се надяваме, че можем да разчитаме на Вашето участие.

 

Екипът на ЦРЧР