Skip to main content

Уважаеми посетители,

Във връзка с разпространението на новия коронавирус „Ковид-19“ (COVID-19), Ви уведомяваме, че дейности планирани в засегнатите региони (Италия, по специално Северна Италия и Китай) могат да бъдат отложени или преместени в други области, но след предварително съгласуване с Националната агенция.

При вече направени разходи за предстоящи дейности в засегнатите региони и невъзможност на тяхното осъществяване поради отмяна на полети, временно преустановяване на работата на организации и институции, отказ от страна на партньорите и др., ЦРЧР ще приеме случая като форсмажорно обстоятелство, съгласно посоченото в Програмното ръководство, Договора за отпускане на финансова подкрепа и съпътстващите го документи. Предвид извънредните обстоятелства, същите принципи могат да се прилагат и за всяка входяща мобилност от засегнатите региони.

Молим всички организации-бенефициенти да уведомят за потенциалните рискове участниците, които вече се намират в засегнатите региони. Също така, на участниците следва да се разясни, че могат да се обърнат за подкрепа към българските посолства и консулства в региона. Контакти можете да намерите на следния линк https://www.mfa.bg/

При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на познатите контакти:

Имейл: hrdc@hrdc.bg

Tel: 02/9155010

 

Екипът на ЦРЧР