Skip to main content

Поради технически проблеми с платформите на ЕК, срокът за кандидатстване за „Малки партньорски проекти“ по КД2 на Програма „Еразъм+“ се удължава до 13:00 ч. на 05.11.2021 г.

Моля следете платформата за кандидатстване и интернет страницата ни за повече информация.

 

Екипът на ЦРЧР