Skip to main content

Във връзка с традиционното за цяла Европа отбелязване на 12 август 2022 г. като Международен ден на младежта, ЦРЧР в ролята му на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, съвместно с РУО София град, ще проведат празнично младежко събитие.

Международният ден на младежта стартира като концепция на ООН през 1999 година, а в България бива отбелязван от 2007 година насам и дава възможност на света да даде поле за изява, и да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да открои техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на обществото.

Значимостта на подобен празник се разширява и от номинацията на настоящата 2022 година за Европейска година на младежта. Фокусът на годината е насочен преди всичко към младите хора, като хвърля светлина върху значимостта на европейската младеж за изграждане на по-добро бъдеще – по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово. Във връзка с Европейската година празникът ще бъде регистриран в Европейския младежки портал и ще се присъедини към #EYY2022!

По този повод, Център за развитие на човешките ресурси, съвместно с РУО София-град, поканиха училища в София да се присъединят към празничното събитие. Всяко от тези училища ще номинира 3-ма свои ученици, на възраст между 10 и 18 години, и един преподавател по изобразително изкуство.

Международният Ден на младежта се реализира със съдействието на РУО София – град и с гостоприемното домакинство на 120-то училище „Г. С. Раковски“, София. Събитието ще протече по следния начин:

Формат – Денят ще се проведе като Конкурс за рисуване на открито.

Време – 12 август 2022 г. петък, 09-13 часа.

Място – Дворът на 120-то основно училище „Г. С. Раковски“ в София (разположено на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, в близост до НДК).

Идеята на празника е да обвърже европейския Ден на младежта с Европейската година на младежта – 2022.  Участниците ще получат предварителна задача – да си подготвят скица и по нея на 12 август да нарисуват европейска културна забележителност или да визуализират някой от 4-те основни европейски приоритета – 1. Зеленият приоритет (Околна среда и борба с изменението на климата – например “Моето зелено училище“, „Моят зелен град“ ,“Моята зелена планета“ и т.н.), 2. Приобщаване и многообразие (Насърчаване на равните възможности и равния достъп, приобщаването, многообразието и справедливостта – предимно към организации и участници с по-малко възможности; 3. Дигитална трансформация (значението на цифровото образование за цифровата трансформация, от която Европа се нуждае); 4. Участие в демократичния живот (общи ценности и гражданска ангажираност) или на мозаечен принцип да представят стилизирано изображение на европейските ценности. Комбинация, каквато самите участници предпочитат, и за „Еразъм+“ приоритет, който те си изберат.

Ще бъдат обособени около 20 работни места, повечето от тях на стативи. Номинираните от своите училища участници ще рисуват върху картон, с бои и материали, осигурени от ЦРЧР. Ще им бъдат предоставени многоцветни комплекти бои – индивидуални за всяко дете, подходящи за такъв тип рисуване, екологично и безвредно както за участниците, така и за околната среда. Поканата е отправена към деца на възраст между 10 и 18 години от няколко софийски училища, които имат профил (на училището или на отделни паралелки) Изобразително изкуство и работят по европейски образователни проекти. Като подготовка за рисунките участниците могат да си носят предварително подготвени скици, снимки или да ползват телефони.

Успоредно с това в двора ще бъде обособена информационна секция, съставена от две маси – една в близост до участниците, и една маса до входа, вътре в двора на училището – на масите ще има разположени брошури, информационни материали, предоставящи информация за Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, предимно за сектор „Младеж“ и новите възможности по него.

Жури, съставено от преподаватели по изобразително изкуство от всяко от номинираните училища, ще определи наградените.

Наградите ще представляват ваучери за художествени арт, хоби и крафт материали, за книжарница от типа „Слънчоглед“ и с тях ще бъдат отличени авторите на 3-те най-добри рисунки. Същевременно – за всеки участник в Конкурса ще има приятна изненада.

За контакт: mkaraangova@hrdc.bg; 02 915 50 24 или dradeva@hrdc.bg.

 

Екипът на ЦРЧР