Skip to main content

На 04.04.2024 г. експерти от Център за развитие на човешките ресурси посетиха Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по покана от „Европа директно – Пловдив“. Взеха участие в информационна среща на студенти и докторанти от Факултет по „Икономически и социални науки” и представиха възможностите и новостите по Програма „Еразъм+” за сектор „Висше образование”. Бяха представени и практически насоки от студент, който успешно е осъществил мобилност в Италия.

Екипът на ЦРЧР