Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция, администрираща Европейските програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, ще проведе информационен ден за представяне възможностите за отпускане на финансова подкрепа и насоки за кандидатстване по Поканата за финансиране по Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“, проекти за „Мобилност на персонала в областта на спорта“ (KA182-SPO), с краен срок за подаване на проектопредложенията – 23 февруари 2023 г.

Участие в информационния ден ще вземат г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР и г-н Петър Бучков, заместник-министър на младежта и спорта.

Събитието ще се проведе хибридно, от 11.00 ч. на 30.01.2023 г. в сградата на Министерство на младежта и спорта в гр. София и ще бъде излъчвано на живо през Фейсбук страницата на ЦРЧР: Тук

 

Екипът на ЦРЧР