Skip to main content

Уважаеми посетители,

В периода 29-30 октомври 2019 г. в град София се проведоха информационни дни и oбучителен семинар за подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование”. Събитието, проведено в Аула „Максима“ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,  беше насочено към представителите на висшите училища в страната, които работят по Програмата. По време на семинара, участниците имаха възможност да споделят опит и да обменят идеи за подобряване на работния процес по Програма „Еразъм+“, като специално внимание беше обърнато на ключовите моменти при управлението и отчитането на проектите им.

Презентациите от обучението можете да намерите: – Тук

 

Екипът на ЦРЧР