Skip to main content

Уважаеми посетители,

Бихме искали да представим на Вашето внимание информация за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ 2021 селекционна година.

Кандидатстването се осъществява в няколко последователни етапа:

  1. Всички кандидати следва да се запознаят подробно с Ръководството по Програма „Еразъм+“, в което се съдържа цялата необходима информация, относно правилата на Програмата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване.
  2. Създаване на EU Login регистрация (важи само за организации, които към момента на кандидатстване нямат регистрация) от следния линк: тук
  3. Създаване на профил на организацията в платформата „EAC Organisation Registration system“ (важи само за организации, които към момента на кандидатстване нямат регистрация) от следния линк: тук
  4. Попълване на формуляр за кандидатстване.

Може да намерите информация за активни покани за кандидатстване по отделните сектори на образование на Програма „Еразъм+“ 2021 селекционна година от следния линк: тук

Допълнителни документи, свързани с кандидатстването, като ръководства, насоки и други са достъпни от следния линк: тук

Желаем Ви успех!

 

Екип ЦРЧР