Skip to main content

Успешно бе проведен конкурс за ученици на тема „Зелени и дигитални умения в класната стая“ (GreenEdu and DigEdu), организиран от Националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР.

В конкурса се включиха 90 ученици на възраст от 7 до 19 г., за които бяха предвидени общо 18 награди за различните теми и възрастови категории.

Повече информация можете да видите на интернет страницата на Националния експертен екип по ПОО

 

Екипът на ЦРЧР