Skip to main content

На 4 юни 2021 г. в София, България, се проведе международна конференция ,,Добро Управление в Спорта‘‘. По-конкретно: европейската перспектива за почтеност в спорта, добри управленски практики и приобщаване в спортното управление, предизвикателства и перспективи за добро управление в спорта на европейско ниво и много други теми бяха представени в Национална Спортна Академия „Васил Левски“. Конференцията беше открита с реч на европейския комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта: Мария Габриел, и нейната позиция относно европейската перспектива за почтеността в спорта. Тя бе последвана от официално откриване, в което взеха участие, проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност на НСА „Васил Левски“, Михаил Балабанов, директор на Център за развитие на човешките ресурси и Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт – организатор на конференцията.

В международната конференция, посветена на доброто управление в спорта, взеха участие над 170 участници от 37 държави, а ценна перспектива, знания и опит бяха споделени от Жан Грация, Европейска Атлетика; Христо Велков, Спешъл Олимпикс Европа Евразия; проф. Васил Гиргинов, Европейска асоциация за спортен мениджмънт; София Ратц, заместник държавен секретар по въпросите на младежта, Унгария; Виктория Славкова от ММС, която поднесе и приветствие от Андрей Кузманов- министър на младежта и спорта.

Центърът за развитие на човешките ресурси като национална агенция на програма „Еразъм +“ насърчава и подкрепя подобни инициативи на национално ниво в областта на младежта и образованието, като има за цел да осигури възможности за вдъхновяване и насърчаване на високи стандарти и добри практики. ЦРЧР е подкрепил 580 проекта за 2020 г. чрез децентрализираните дейности на програма „Еразъм +“ и 3 095 договорени проекта през предходния период на програмата 2014-2020, в резултат на което 233 млн. са директно насочени за финансирането в международно сътрудничество, мобилност, образование и обмен на практики и опит.

Г-жа Мария Габриел отбеляза че, доброто управление в спорта ще продължи и ще бъде сред инициативите подкрепяни от новата програма „Еразъм +“.

Международното събитие събра някои от най-ярките умове в областта, с цел да се даде възможност на участващите да има по-добро разбиране относно настоящите предизвикателства и какви начини има за подобряване на реалността ни за бъдещите начинания по отношение на спортния сектор. Разбира се, това събитие не би могло да се случи без възможностите, предоставени от програмата ,,Eразъм+ Спорт‘‘, която беше представена на участниците в конференцията от ръководителя на Отдел Спорт в Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура – Ив Льо Льостек. Конференцията е финансирана от програма Еразъм+.