Skip to main content

Конференцията за бъдещето на Европа е уникална и навременна възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение  откъде сте и с какво се занимавате — това е мястото, където можете да помислите какво бъдеще искате за Европейския съюз.

Конференцията за бъдещето на Европа #TheFutureIsYours дава възможност на заинтересованите страни по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, като например бенефициентите по двете програми, да вземат участие в конференцията и гласът им да бъде чут. Всеки гражданин на Европейския съюз може да сподели своите мисли, за да помогне за оформянето на политиките, програмите и инициативите на ЕС.

 

Useful links:

Conference on the Future of Europe (europa.eu)

https://futureu.europa.eu/?locale=en

Topics – Conference on the Future of Europe (europa.eu)

https://futureu.europa.eu/processes

Events happening now – Conference on the Future of Europe (europa.eu

https://futureu.europa.eu/meetings