Skip to main content

Насоките за проверка на финансовия капацитет на кандидатите за безвъзмездни средства по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2024 селекционна година може да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР