Skip to main content

Уважаеми посетители,

Предстои провеждането на 4-то поредно издание на „Европейската седмица на професионалните умения“, предвиждащо серия от събития през цялата година и в цяла Европа с кулминация в периода 14 – 18 октомври 2019 г. в Хелзинки, Финландия. Инициативата цели да популяризира Професионалното образование и обучение като възможност за млади и възрастни обучаеми да открият своите таланти и да повишат възможностите си за реализация на пазара на труда, и на по-високо платени работни места. Качеството на предоставяното образование, ефективното представяне на възможностите за стаж и приобщаващите политики, насочени към най-уязвимите групи ще са сред основните теми на инициативата.

Организирането на събитие в рамките на „Европейската седмица на професионалните умения“ е чудесна възможност да популяризирате Вашата работа в областта на ПОО.

Участие може да вземе всеки, който има интерес или е активно ангажиран в областта на професионалното образование и обучение, включително обучаеми, организации и институции в областта на ПОО, представителни на местни и национални власти и др.

Всеки желаещ да се включи със събитие на доброволни начала, може да го направи тук

 

Екипът на ЦРЧР