Skip to main content

Уважаеми посетители,

Публикувани са резултатите от Поканата за кандидатстване по дейността „Европейски университети“ за 2020 г., като с удоволствие отбелязваме, че сред одобрените кандидати има български висши училища.

Европейските университети са международни партньорства на висши училища от ЕС в подкрепа на студентите и преподавателите. Инициативата предоставя възможност за получаване на образователно-квалификационна степен, чрез комбиниране на обучение в няколко държави членки, като цели да допринесе и за международната конкурентоспособност на европейските университети.

Повече информация, както и списък на одобрените партньорства можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“, която администрира дейността: Тук

 

Екипът на ЦРЧР