Skip to main content

На 30 септември 2021 г. в залата на Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция за България по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, се проведе Националната церемония по награждаване на първите български проекти, лауреати на Европейската награда за иновативно обучение. За откриване на събитието специален поздравителен адрес бе изпратен от г-жа Мария Габриел, Комисар Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. На церемонията присъстваха и връчиха наградите г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР, и г-н Бойко Благоев от Представителството на ЕК в България.

Наградата е нова европейска инициатива, обявена със Съобщение на Европейската комисия за изграждането на Европейско пространство за образование до 2025 г. и стартирала през настоящата 2021 г. Нейната цел е да бъдат откроени изключителни преподавателски практики в рамките на Програма „Еразъм+“ и да бъде отличена достойната работа на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

Темата на Първото издание на конкурса беше много актуална – дистанционното и смесеното обучение. Критериите за оценка и подбор открояват иновативни преподавателски практики, включват активната роля на учениците, сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищната общност и училищното образование.

Запис от награждаването можете да видите: Тук

Честито на печелившите!

 

Екипът на ЦРЧР